Page 16 - Informatie-IPM-Werkwijze
P. 16

6. Instellingen

Als u de instellingen heeft aangepast, klikt u op de groene knop met
‘Opslaan’.
6.2 Instellingen onderaan
Onder de instellingen voor de pagina’s en rapportage, staan nog
meer instellingen. In deze paragraaf wordt er op deze instellingen
ingegaan. Om de instellingen te zien klikt u op de naam van de
instellingen.
Labelnamen
Hier kunt u de labelnamen instellen die u vervolgens bij de bedrijven
die op uw website kijken kunt instellen als status. De functie van de
label blijft hetzelfde, maar wel komt er vervolgens een andere naam
te staan. Tussen elk label moet een | staan om aan te geven dat
daarna een nieuwe label begint.

                      19
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21